รายการ ประเภท
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ Chiangrai IT JOB Fair 2020
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รุกลงพื้นที่นราธิวาส พบปะประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ก.แรงงาน ร่วมบูรณาการกับ กอ.รมน. ลุย จ.ชายแดนใต้ “ สร้างงาน จ้างงานเร่งด่วน ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน แจ้ง.. นายจ้าง ขอรับบริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว MOU ได้ที่ สำนักงานฯ เขตพื้นที่ พร้อมย้ำ ! จนท. ให้บริการยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางานลงพื้นที่ มอบใบทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประการกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (วุฒิปวส.)เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 8 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผต. กกจ.ร่วมหารือข้อราชการทูตแรงงานเมียนมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
ลูกจ้างเกาหลี เฮ!! เกาหลีคืนเงินประกัน กว่าสามสิบล้าน ติดต่อขอรับด่วน ตั้งแต่ บัดนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รมว.แรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เร่งตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการ เผย คนพิการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 แล้วกว่า 14,198 ราย คิดเป็นร้อยละกว่า 98.6
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาเปรียบเทียบ และจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงานตามโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการให้บริการรับคำขออนุญาตทำงานการออกใบอนุญาตทำงานและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางานประชุมระดับวิชาการเมียนมา - ไทย ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำชาย - ห้องน้ำหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทั่วไปโดยววิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน ลงตรวจศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จ.สุราษฎร์ธานี เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 1 2 3 >  Last ›