รายการ ประเภท
เผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนยฺ์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำชาย ขั้น 4 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ก.แรงงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดทำกฎหมายลำดับรองกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหมวกพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ก.แรงงาน เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 ดีเดย์ ! 23 เมษายน นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌฮ 9751 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้สูงวัย ได้บรรจุงานแล้วเกือบ 900 ราย ในช่วง 6 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ไทยร่วมหารือกัมพูชา ลาว เมียนมา จัดทำแผนพิสูจน์สัญชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานย้ำ ! แรงงานกลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสาร รีบไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรคก่อนเข้าศูนย์ OSS เฟส 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการมีงานทำนำชมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดงาน ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา เพื่อไทยนิยมยั่งยิืน ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (มหาชัย) จังหวัดสมุทรสาคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›