ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
“รมว.แรงงาน” จี้ติดตามกวดขัน ต่างด้าวผิดกฎหมาย
กรมการจัดหางาน ประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ตุลาคม-ธันวาคม)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำเดือนมีนาคม 2563
ไม่คลายล็อก ต่อเวลาต่างด้าว MOU ครบ 4 ปี อยู่ทำงานในไทยต่อ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจ้างงานกรมแรงงานต่างชาติ
กกจ.เผย จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานมากที่สุด
กระทรวงแรงงาน ปลดล็อค งานขายของหน้าร้าน
กกจ.เผย ความคืบหน้าต่ออายุแรงงานต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์-การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (ครูต่างประเทศ)
ประชาสัมพันธ์แผนการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ปี ๒๕๖๓
ก.แรงงาน ชะลอส่งแรงงานไทยไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
เร่งสางปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงาน ก.แรงงาน ขอ ครม.ไฟเขียวให้แรงงาน ตาม MoU และ ต่างด้าวที่ทำงานไป-กลับ ชายแดนกว่า 1 แสนคน อยู่ต่อและทำงานในไทย
ก.แรงงาน ถก Great Wall Motors (GWM) เร่งรัด แผนจ้างงาน ดึงเชื่อมั่นต่างชาติ เผยสถานการณ์ดีครึ่งปีหลัง
ก.แรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีแรงงานที่ไม่รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบถึงสิทธิ กลับไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน ย้ำ ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 พร้อมเปิดศูนย์ฯ บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพิ่ม 3 ศูนย์
กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” รับมือแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19
เอกสารที่ใช้ยื่นเข้าศูนย์บริการ OSS
รมว.แรงงาน มอบ กกจ.ดูแลแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ ในศูนย์ฯ OSS ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
กกจ. เร่งปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) และการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)
 1 2 3 >