ตรวจลงตราวีซ่าเกิน 15 วัน สามารถขอ WP ได้หรือไม่


สามารถขอได้ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 ดังนี้

  • - แรงงานต่างด้าวประเภทกิจการทั่วไปสามารถยื่นขอ WP ภายใน 31 มี.ค. 61
  • - แรงงานต่างด้าวประเภทประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถยื่นขอ WP ภายใน 1 พ.ย. 60

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
 1 2 >