ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

   ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ เรื่องเลื่อนประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ในการนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ จึงขอเลื่อนการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จากเดิมวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง