แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ค้นหา

 
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
   งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566
   งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566
   งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
   งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566
   งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565
   งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
   งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565
   งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
   งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
   งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
   งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565
   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
   งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
   งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาม 2564
   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564
   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564
   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
   งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
   งบทดลองเดือนธันวาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
   รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
   งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนกพฤศจิกายน 2561
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
   งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
   งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559
   งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
   รายงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559