งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
12-02-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 12-02-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
22-03-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 23-03-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน (ตลาดงานเชิงคุณภาพ IT) สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
28-06-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 28-06-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน 28 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23-08-2019 เวลา 08:30 น. ถึง 23-08-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
20-12-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 20-12-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
17-07-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 17-07-2020 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
27-11-2020 เวลา 10:30 น. ถึง 28-11-2020 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน “ Job Expo Co-Payment Chachoengsao สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา บริเวณศูนย์อาหาร (Food Park) ชั้น 2