ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เปิดรับสมัครและฝึกอบรมภาษาเกาหลี (ฟรี) New
เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.62 New
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ IM ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี 256๒ ครั้งที่ ๓ เพศชาย
กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูเเลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 24
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มีนาคม 2562
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562
เปิดรับสมัคร IM Japan ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2562
ตำแหน่งงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ!! การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ..! รับสมัครไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 14 – 31 มกราคม 2562
เรื่อง การห้ามพกพาเนื่อสัตว์ทุกชนิดและทุกประเภทเข้าไต้หวันฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ประกาศ!!! เปิดรับสมัครไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม – 25 มกราคม 2562
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานมาเก๊า รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562
ข่าวดี ! รับสมัครหญิงไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีรายได้ สมัครฟรี 14 -16 มกราคม 2562
เรื่อง การสิ้นสภาพเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
 1 2 3 >  Last ›