ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน ธันวาคม 2562
รมว.แรงงานห่วงแรงงาน หลบหนีทัวร์ลักลอบทำงานเกาหลีใต้
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครและสัมภาษณ์ โครงการ 3 ม. กับกลุ่มบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
มติ ครม.ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดนำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
หลักสูตรการฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบกิจการสิ่งทอและฟอกย้อม เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2562
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานไต้หวัน ระหว่างวันที่ 5-18 กันยายน 2562
โทษของการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2562
มติ ครม.ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา (กลุ่มบัตรสีชมพู) ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. ระหว่าง 19-30 สิงหาคม 2562
รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย วันที่ 2-10 กันยายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 1 2 3 >  Last ›