ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ) New
ครม.เคาะผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกลุ่มมติครม. 20 ส.ค. 62 กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63 กลุ่มมติ 10 พ.ย. 63 และกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นลงโดยผลของกฎหมายที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัด"นัดพบแรงงาน Online" ช่วยคนหางาน ผ่านวิกฤตโควิด -19
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบเเรงงานออนไลน์ 2-6 สิงหาคม 2564
“จัดหางานจังหวัดพบประชาชน” ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live แฟนเพจ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ห้ามการเคลื่อนย้ายเเรงงาน เข้า-ออกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูเเลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หยุด จ้างเเรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย หากตรวจพบมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
เลื่อนการจัดงานนัดพบแรงงานในวันที่ 29 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะดีขึ้น
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มีนาคม 2564
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายเป็นกรณีพิเศษ
แนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทั้งกรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง และกรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง
นายจ้างโปรดทราบ ระงับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย
นักศึกษาจบใหม่ เฮ! กระทรวงแรงงาน ปลดล็อกเงื่อนไขร่วมโครงการ Co-Payment
 1 2 3 >  Last ›