ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น
มาตรการ "สมัครใจเดินทางกลับประเทศ"
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 3 ปี 2561
ประกาศ! รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 3 (พนักงานนวด) 13 กันยายน 2561 - 4 ตุลาคม 2561
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา โรบินสัน ชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมสัมภาษณ์ 24 ตุลาคม 2561
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์
เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน สิงหาคม 2561
เตือนภัย การหลอกลวงคนหางานทางอินเตอร์เน็ต
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เรื่อง การป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
ตำแหน่งงาน ประจำเดือน เมษายน 2561
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ตำแหน่งงานว่างเดือนมีนาคม 2561
 1 2 3 >