ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงาน MBCL New
ตำแหน่งงานแกนเบลล่า New
ตำแหน่งงานแกรนจอมเทียนพาเลช New
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน 2565
ประกาศรับสมัครพนักงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลิอกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (แก้ไขล่าสุด ณ 22 กรกฎาคม 2564)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลิอกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกล่ามภาษาเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
รับสมัครล่ามภาษาเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี