ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
อัพเดทตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
เอกสารที่จะต้องนำมายื่นเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบุคคล เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโคโรนา-2019 (COVID-19)
ใบสมัครสมัครสำหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ตำแหน่งงานว่างอัพเดท 18-6-64
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนัหวิชาการแรงงาน
ข่าวด่วน ! ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 (ครั้งที่4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององกรค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลืิอ
ประกาศองการบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สำนักงานพัฒนาสังคมและคสามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา