รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กระทรวงแรงงาน แนะนายจ้างภาคประมง เพิ่มค่าแรง เงินอุดหนุน ดูแลคุ้มครอง เสริมแรงจูงใจแรงงานประมงไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ในรูปแบบแผ่นพับ จำนวน 55,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กระทรวงแรงงานเตรียมจ่อใช้ดิจิทัลให้บริการจัดหางานคนพิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครงาน บริษัทเมเจอร์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ข่าวประกาศรับสมัคร
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ สรรหาและเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 24 เม.ย. - 3 พ.ค. 60
ข่าวประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งงานเดือน เมษายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
​รวบ ! ต่างด้าวทำงานห้ามกว่า 3,500 คน ดำเนินคดีนายจ้างกว่า 500 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศ..รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
ข่าวประกาศรับสมัคร
จ้างพิมพ์ "วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine" ฉบับรายเดือน (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 25
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายเดือน (เมษายน-กันยายน 2560) จำนวน 18,000 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายไตรมาสและรายปี จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1,000 ฉบับรวมทั้งสิ้น 3,000 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้ในหน่วยงานของกรมการจัดหางาน จำนวน 3,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
​บิ๊กแรงงานห่วงแรงงานไทยถูกหลอก พร้อมเตรียมหามาตรการ เพิ่มรายได้ให้คนไทยไปเก็บผลไม้ป่าในต่างแดน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศโรงเรียนกุดชุม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สมัครด้วยตนเองวันที่ 24 - 30 เมษายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา
ข่าวประกาศรับสมัคร
 1 2 3 >  Last ›