ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
(จต.2 ข/99929)นายจ้างญี่ปุ่น YUMEBITO KYODO KUMIAI โดยบริษัทย บิ๊กวัน โอเวอร์ซีร์ จำกัด ตำแหน่งพนักงานแปรรูปอาหารทะเลโดยไม่ใช้ความร้อน(หญิง6คน) New
(จต.2 ข/99928)นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYO KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด ตำแหน่งพนักงานเพาะปลูก (หัวคาบุ)(ชาย1คน) New
/00018 นายจ้างโปรตุเกส MARAVILHA FARMS-PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTOS,UNIPESSOAL,LDA โดยบริษัท เทคโนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่งคนงานเกษตร (29คน) New
/00017 นายจ้างสิงคโปร์ HIAP SENG ENGINEERING LTD โดยบริษัท บ๊อสส์ดีไลท์ แมนพพาวเวอร์ จำกัด ตำแหน่ง 1.หัวหน้าช่างประกอบท่อ (ชาย12คน) 2.หัวหน้าช่างเชื่อม (ชาย4คน) 3.ช่างประกอบท่อ (ชาย33คน) 4.ผู้ช่วยช่างประกอบท่อ (ชาย33คน) 5.ช่างเชื่อม (ชาย57คน)
/00016 นายจ้างไต้หวัน REAL TIME FOCUS TECHNOLOGY CORP. โดยบริษัท เค.ซี.คิวบ์ จำกัด ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตผัณฑ์โลหะ (ชาย4คน)
/00015 นายจ้างไต้หวัน SEAL KING INDUSTRIAL CO.,LTD โดยบริษัท ต้าจี๋ บิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย5คน)
(จต.2 ข/99927)นายจ้างญี่ปุ่นJCI NAGANO COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด จำกัด ตำแหน่งช่างทาสี (ชาย3คน)
/00014 นายจ้างไต้หวัน HYDRA ARC (PTY) LTD. โดยบริษัท ท็อปเทีย จำกัด 1.ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (ชาย100คน) 2.ช่างประกอบ (ชาย100คน)
/00013 นายจ้างไต้หวัน ACTION TOOLS CORPORATION 04-24250250 โดยบริษัท วี.อาร์.เอสแทรเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่ง คนงานประกอบเครื่องจักรกล (ชาย10คน)
/00012 นายจ้างไต้หวัน JING YUEAN CO.,LTD. โดยบริษัท สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา (ชาย5คน)
/00011 นายจ้างไต้หวัน KINGWHALE COPORATION โดยบริษัท ซินสตาร์ โอเวอร์ซี จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชาย28คน)
/00010 นายจ้างไต้หวัน KUN-PROFIT ENTERPRISE CO.,LTD โดยบริษัท สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิตสิ่งทอ (ชาย6คน)
(จต.2 ข/99924)นายจ้างญี่ปุ่นBUSINESS NAVI COOPERATIVE โดยบริษัท เจวายที โปรเจคส์ จำกัด ตำแหน่งพนักงานขัดผิวโลหะ (ขัดผิวแม่พิมพ์) (ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ) (ชาย2คน)
(จต.2 ข/99923)นายจ้างญี่ปุ่นFOKS COOPERATIVE โดยบริษัท เจวายที โปรเจคส์ จำกัด ตำแหน่งพนักงานประกอบเครื่องมือเครื่องจักรทางอิเลคทรอนิกส์(ชิ้นส่วนยานยนต์) (หญิง6คน)
(จต.2 ข/99922)นายจ้างญี่ปุ่นFRIENDS COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท วี.อาร์.เอส แทรเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่งการบริบาล (งานบริบาล) (หญิง9คน)
(จต.2 ข/99901)นายจ้างญี่ปุ่น JAPAN TOTAL INFORMATION CO-OP โดยบริษัท ไทยเวิร์เกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเชื่อม (งานเชื่อมกึ่งอัตโนมัต) (ชาย6คน)