ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
(จต.2 ข/99811) ตำแหน่งการเกษตร (เมล่อน,มะเขือเทศ) (ชาย1คน) New
(จต.2 ข/99810) ตำแหน่งพนักงานการกดโลหะ (การกดโลหะ)(ชิ้นส่วนยานยนต์) (ชาย3คน) New
(จต.2 ข/99809) ตำแหน่งพนักงานแปรรูปเนื้อไก่ (หญิง2คน) New
(จต.2 ข/99808) ตำแหน่งพนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (งานพันขดลวดมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)(ชาย2คน,หญิง4คน) New
จต.2 เลขที่ /00061 ตำแหน่งคนงานผลิตสิ่งทอ (ชาย4คน) New
จต.2 เลขที่ /00060 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร (ชาย4คน) New
(จต.2 ข/99807) ตำแหน่งคนงานเหล็กเสริมคอนกรีต(งานประกอบเหล็กเสริมคอนกรีต)(ชาย2คน)
(จต.2 ข/99806) ตำแหน่งการบริบาล(งานบริบาล)(ชาย1คน,หญิง2คน)
(จต.2 ข/99805) ตำแหน่งคนงานเหล็กเสริมคอนกรีต(งานประกอบเหล็กเสริมคอนกรีต)(ชาย1คน)
(จต.2 ข/99804) ตำแหน่งพนักงานหล่อยาง(งานหล่อยาง)ชิ้นส่วนยานยนต์(หญิง10คน)
(จต.2 ข/99803) ตำแหน่งพนักงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเลคทรินิกส์(เครื่องใช้ไฟฟ้า)(หญิง6คน)
(จต.2 ข/99802) ตำแหน่งพนักงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเลคทรินิกส์(เครื่องมือแพทย์)(หญิง6คน)
(จต.2 ข/99999) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร/งานทำความสะอาดอาคาร(หญิง4คน)
จต.2 เลขที /00059 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค (ชาย20คน)
(จต.2 ข/99997) ตำแหน่งพนักงานผลิตอาหารทะเลโดยไม่ใช้ความร้อน (งานผลิตอาหารดองเค็ม)ปลาซาบะ (ชาย3คน)
(จต.2 ข/99996) ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสุกร (ชาย3คน)
(จต.2 ข/99995) ตำแหน่งพนักงานตรวจเช็คเครื่องจักร(ชิ้นส่วนยานยนต์)(หญิง3คน)
(จต.2 ข/99994) ตำแหน่ง พนักงานการชุบ(งานชุบด้วยไฟฟ้า)(ชิ้นส่วนยานยนต์) (หญิง2คน)
(จต.2 ข/99993) ตำแหน่งพนักงานการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า(งานประกอบแผงสวิตช์ และแผงควบคุมไฟฟ้า),(ชิ้นส่วนยานยนต์)(ชาย6คน,หญิง3คน)
จต.2 เลขที่ /00058 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล(ชาย14คน)
 1 2 >