ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
(จต.2 ข/99941 )นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYOU KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเพาะปลูก (หัวคาบุ) (ชาย2คน)
(จต.2 ข/99941 )นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYOU KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเกษตร (ปลูกแตงกวา,มะเขือเทศ) (ชาย2คน)
(จต.2 ข/99941 )นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYOU KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสุกร (1คน)
(จต.2 ข/99939 )นายจ้างญี่ปุ่น JAPAN AUTO BUSINESS COOPERATIVE. โดยบริษัท เอ บี ซี ไทย-เจแปน จำกัด ตำแหน่ง การซ่อมบำรุงรถยนต์ (ชาย 1คน)
ประกาศกรมการจัดหางาน การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท ELBROS CONSTRUCTION LTD ประเทศมอลต้า
(จต.2 ข/99938)นายจ้างญี่ปุ่น KYODOKUMIAI TAKUMI โดยบริษัท ไทย นิปปอน เทรนนิ่ง จำกัด ตำแหน่ง การหล่อแม่พิมพ์โลหะ (งานฉีดโลหะเข้าแม่พิมพ์ฉีดเย็น) (ชาย5คน หญิง5คน)
(จต.2 ข/99937)นายจ้างญี่ปุ่น KYODO KUMIAI AJECO โดยบริษัท ไทย เวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานชุบ (งานชุบด้วยไฟฟ้า) (ชาย 6 คน)
(จต.2/00059)นายจ้างไต้หวัน : LIEN CHING INDUSTRY CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิตสิ่งทอ (ชาย 7 คน)
(จต.2/00058)นายจ้างไต้หวัน : STANLEY CHIRO INTERNATIONAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 12 คน)
(จต.2/00057)นายจ้างไต้หวัน : JAU SHYING NET CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน เอ็น.ที.เค บิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย 4 คน)
(จต.2/00056)นายจ้างไต้หวัน : TUNG HSIN DYEING ENTERPRISE CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิตสิ่งทอ (ชาย 5 คน)
(จต.2/00055)นายจ้างไต้หวัน : HSING YI KNITTING CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิตสิ่งทอ (ชาย 10 คน)
(จต.2/00054)นายจ้างไต้หวัน : LEATEC FINE CERAMICS CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน วินซเพลสเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์เซรามิค (ชาย 18 คน)
(จต.2/00053)นายจ้างไต้หวัน : TAIGENE ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน วินซเพลสเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (ชาย 25 คน)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครพนักงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : GRAND SI HO INDUSTRIAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : เอ็น.ที.เคบิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (10 คน)