ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 4 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี New
(จต.2 ข)นายจ้างญี่ปุ่น YUMEBITO KYODO KUMIAI โดยบริษัท บิ๊กวัน โอเวอร์ซี จำกัด ตำแหน่ง พนักงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (ชาย3คน หญิง3คน)
(จต.2 ข)นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYO KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด ตำแหน่ง พนักงานผลิตอาหารทะเลโดยไม่ใช้ความร้อน งานผลิตอาหารดองเค็ม (ชาย3คน)
(จต.2 ข)นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYO KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเพาะปลูก (หญิง1คน)
(จต.2 ข)นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYO KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเพาะปลูก (ชาย1คน)
(จต.2 ข)นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYO KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเกษตร (ชาย1คน)
(จต.2 ข)นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYO KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสุกร (ชาย1คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน FRANK & ASSOCIATES CO., LTD โดยบริษัท เค.ซี.คิวบ์ จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย3คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน TAER SHAN INDUSTRIAL CO., LTD โดยบริษัท วี.อาร์.เอส.แทรเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย6คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน TAICHENG MACHINERY CO., LTD โดยบริษัท วินซ์เพลสเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย7คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน YANG HAN DEVELOPMENT CO., LTD โดยบริษัท เอ.เค.แกรนด์ จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (7คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวันVALDESCADAS - EXPLORACAO AGRICOLA SA. โดยบริษัท ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ตำแหน่ง คนงานเกษตร (10 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน YEOU WEI ENTERPRISE CO., LTD. โดยบริษัท สยาม เวิร์ค ทราเวล จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (ชาย 3 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน HONXING TECHNOLOGY CORP. โดยบริษัท สยาม เวิร์ค ทราเวล จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 2 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : GUANN YEAH INDUSTRIAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย 2 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : GRAND SI HO INDUSTRIAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : เอ็น.ที.เคบิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (10 คน)