ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : JIEH CHUENG INDUSTRIAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : เอ.เค.แกรนด์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (หญิง 19 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : WONDERLAND NURSERY GOODS CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิตของเด็กเล่น (ชาย 6 คน)
(จต.2)นายจ้างโปรตุเกส : PARQUEHORT-EXPLORACAO AGRICOLA S.A. โดยบริษัทจัดหางาน : เทคโน-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง : คนงานเกษตร (ชาย 20 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : CHUAN HSING CHEMICAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : ต้าจี๋ บิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย 5 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : TAIWAN ENAMEL WARE CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : เอ็น.ที.เค บิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 4 คน)
(จต.2)นายจ้างประเทศญี่ปุ่น : KYODOKUMIAI TAKUMI โดยบริษัทจัดหางาน : ไทย นิปปอน เทรนนิ่ง จำกัด ตำแหน่ง : การประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเลกโทรนิกส์(เครื่อใช้ไฟฟ้า) (หญิง 5 คน)
(จต.2)นายจ้างประเทศญี่ปุ่น : INNOVATIVE ORGANIZATION FOR HUMAN RESOURCE CULTIVATION AND ENCOURAGEMENT. โดยบริษัทจัดหางาน : บิ๊กวัน โอเวอร์ซี จำกัด ตำแหน่ง : พนักงานช่างไม้(งานก่อสร้าง) (ชาย 8 คน)