ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครพนักงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับบริษัท Singapore Airlines Limited
(จต.2 ข/99825 ตำแหน่งพนักงานสร้างโครงไม้ (การสร้างโครงไม้ก่อสร้าง) (3คน)
(จต.2 ข/99832) ตำแหน่งพนักงานการหล่อพลาสติก (งานหล่อพลาสติกแบบอัด)(ชิ้นส่วนยานยนต์) (หญิง3คน)
(จต.2 ข/99831) ตำแหน่งพนักงานการเพาะปลูก (งานไร่ผัก)(ปลูกรากบัว) (ชาย1คน)
(จต.2 ข/99830) ตำแหน่งพนักงานการเพาะปลูก (งานไร่ผัก)(ปลูกรากบัว) (ชาย1คน)
(จต.2 ข/99829) ตำแหน่งพนักงานการหล่อพลาสติก (งานหล่อพลาสติกแบบฉีด)(ชิ้นส่วนยานยนต์) (หญิง3คน)
(จต.2 ข/99828) ตำแหน่งพนักงานเกษตร (ปลูกผักกาดแก้ว,ต้นหอม) (ชาย2คน)
(จต.2 ข/99827) ตำแหน่งพนักงานเคลือบกันน้ำ (ชาย1คน)
(จต.2 ข/99826) ตำแหน่งพนักงานเกษตร (ปลูกแครอท,หัวไชเท้า) (ชาย2คน)
(จต.2 ข/99824) ตำแหน่งการฉีดโลหะเข้าแม่พิมพ์ (ฉีดเย็น)(ส่วนประกอบรถยนต์) (ชาย5คน,หญิง5คน)
(จต.2 ข/99823) ตำแหน่งพนักงานฟาร์มโคนม (หญิง1คน)
(จต.2 ข/99822) ตำแหน่งพนักงานผลิตอาหารทะเลโดยไม่ใช้ความร้อน (งานผลิตอาหารดองเค็มปลาซาบะ)(ชาาย3คน)
(จต.2 ข/99821) ตำแหน่งพนักงานเชื่อมโลหะ (กึ่งอัตโนมัติ)(ชิ้นส่วนยานยนต์)(ชาาย3คน)
(จต.2 ข/99820) ตำแหน่งพนักงานทาสีโลหะ (3คน)
(จต.2 ข/99819) ตำแหน่งพนักงานหล่อแบบโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ชิ้นส่วนยานยนต์) (ชาย4คน)
จต.2 เลขที่ /00068 ตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย (27คน)
จต.2 เลขที่ /00067 ตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย (28คน)
จต.2 เลขที่ /00066 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (ชาย2คน,หญิง2คน)
จต.2 เลขที่ /00065 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (ชาย7คน)
จต.2 เลขที่ /00064 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (หญิง20คน)
 1 2 >