ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
(จต.2)นายจ้างญี่ปุ่น : KYODOKUMIAI TAKUMI โดยบริษัทจัดหางาน : ไทย นิปปน เทรนนิ่ง จำกัด ตำแหน่ง : การการหล่อแม่พิมพ์โลหะ(งานฉีดโลหะเข้าแม่พิมพ์ฉีดเย็น) การประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเลคทรอนิกส์ (ชิ้นส่วนรถยนต์) (ชาย 5 คน หญิง 5 คน) New
(จต.2)นายจ้างญี่ปุ่น : SIE KYODO KUMIAI. โดยบริษัทจัดหางาน : เคียวทูรุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่ง : การทำระบบกันซึม (ชาย 3 คน) New
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : TEAR SHAN INDUSTRIAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : วี.อาร์.เอส. แทรเวล คอร์ปอเรชั่น โดยนางสาวปิยรัตน์ เจริญทรัพย์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 6 คน) New
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : GRAND SI HO INDUSTRIAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : เอ็น.ที.เคบิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (10 คน) New
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : FEDERAL CORPORATION LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง (ชาย 20 คน) New
(จต.2)นายจ้างโปรตุเกส : FERREIRA DA SILVA-IMPORTTACAO E EXPORATACAO S.A. โดยบริษัทจัดหางาน : เทคโน-ไทย อินเตอเนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง : คนงานเกษตร (ชาย 20 คน) New
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : KANG NA HSIUNG ENTERPRISE CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : เอ.เค.แกรนด์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิตสิ่งทอ (ชาย 7 คน) New
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : SUN A ENTERPRISE CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย 25 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : INFAR INDUSTRIAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : เค.ซี.คิวบ์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 4 คน)