ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
(จต.2 ข/99943)นายจ้างญี่ปุ่น COOPERATIVE TOKYO KYOUDOU JIM CENTER โดยบริษัท ไทยกรุ๊ปกรีนจำกัด ตำแหน่งพนักงานเพาะปลูก(หัวคาบุ)(ชาย1คน)
/00032 นายจ้างไต้หวัน MERCURY CRYSTAL ELEC.INC โดยบริษัท ซิน สตาร์ โอเวอร์ซี จำกัด ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์(หญิง2คน)
/00031 นายจ้างไต้หวัน MERCURY CRYSTAL ELEC.INC โดยบริษัท ซิน สตาร์ โอเวอร์ซี จำกัด ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์(หญิง8คน)
/00030 นายจ้างสิงคโปร์ HIAP SENG ENGINEERING LTD. โดยบริษัท บ๊อสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ตำแหน่ง1.หัวหน้าช่างประกอบท่อ(ชาย3คน) 2.หัวหน้าช่างเชื่อม(ชาย1คน) 3.ช่างประกอบท่อ(ชาย16คน) 4.ผู้ช่วยช่างประกอบท่อ(ชาย26คน) 5.ช่างเชื่อม(ชาย12คน)
/00029 นายจ้างคูเวต AK KULAIB INTERNATIONAL TRADING CO. โดยบริษัท บ๊อสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ตำแหน่ง1.คนงานผู้ชำนาญด้านเทคนิค(53คน) 2.คนงานทั่วไป(6คน) 3.หัวหน้าด่านความปลอดภัย(2คน) 4.ช่างเชื่อมอ๊อกซิเจน(25คน) 5.ช่างเชื่อมไฟฟ้า(25คน) 6.หัวหน้าคนงาน(2คน)
(จต.2 ข/99942)นายจ้างญี่ปุ่น TECHNICAL EXPERTTRAINING COOPERATIVE SOCIETY โดยบริษัท ไทย เวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ตำแหน่งพนักงานกัดกลึง(งานกลึงทั่วไป)(พลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์)(หญิง5คน)
(จต.2 ข/99941)นายจ้างญี่ปุ่น ASAHIKAI GLOBAL COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท ไทยเจแปนบิสซิเนส เน็ทเวิร์ค จำกัด ตำแหน่งพนักงานหล่อยาง(งานหล่อยาง)ชิ้นส่วนยานยนต์(ชาย2คน)
(จต.2 ข/99940)นายจ้างญี่ปุ่น ASAHIKAI GLOBAL COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท ไทยเจแปนบิสซิเนส เน็ทเวิร์ค จำกัด ตำแหน่งพนักงานหล่อยาง(จัดเก็บงานขั้นสุดท้าย)ชิ้นส่วนยานยนต์(หญิง8คน)
(จต.2 ข/99939)นายจ้างญี่ปุ่น JCI NAGANO BISINESS COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด ตำแหน่ง1.คนงานเพาะปลูก/งานไร่ผัก (ปลูกคึ่นช่าย)(หญิง2คน)
(จต.2 ข/99938)นายจ้างญี่ปุ่น JCI NAGANO BISINESS COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด ตำแหน่ง1.คนงานเพาะปลูก/งานไร่ผัก (ปลูกคึ่นช่าย)(ชาย1คน,หญิง2คน)
(จต.2 ข/99937)นายจ้างญี่ปุ่น JCI NAGANO BISINESS COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด ตำแหน่ง1.คนงานเพาะปลูก/งานไร่ผัก (ปลูกคึ่นช่าย)(ชาย1คน,หญิง2คน)
/00028 นายจ้างไต้หวัน HIIN INDUSTRY CO. LTD.โดยบริษัท เค.ซี.คิวบ์ จำกัด ตำแหน่งคนงานประกอบจักรยาน(ชาย5คน)
/00027 นายจ้างไต้หวัน TAI TSUANG OIL SEAL IND. CO. LTD.โดยบริษัท เค.ซี.คิวบ์ จำกัด ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง(ชาย8คน)
/00020 นายจ้างไต้หวัน SHIN SAN SHING CO. LTD.โดยบริษัท เอ็น.ที.เคบิสซิเนส จำกัด ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอะไหร่รถยนต์(ชาย5คน)
/00019 นายจ้างไต้หวัน DEES HYDRAULIC INDUSTRIAL CO. LTD.โดยบริษัท สยามเวิร์คแทรเวล จำกัด ตำแหน่งคนงานผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย9คน)
(จต.2 ข/99936)นายจ้างญี่ปุ่น JCI NAGANO BISINESS COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด ตำแหน่งคนงานเพาะปลูก/งานไร่ผัก (ปลูกคึ่นช่าย) (หญิง2คน)
(จต.2 ข/99935)นายจ้างญี่ปุ่น JCI NAGANO BISINESS COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด ตำแหน่งคนงานตรวจสอบเครื่องจักร/งานตรวจสอบเครื่องจักร (ชาย4คน,หญิง6คน)
(จต.2 ข/99934)นายจ้างญี่ปุ่น JCI NAGANO BISINESS COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด ตำแหน่งคนงานเพาะปลูก/งานไร่ผัก (ปลูกคึ่นช่าย)(หญิง2คน)
(จต.2 ข/99933)นายจ้างญี่ปุ่น FRIENDS COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท วี.อาร์.เอส. แทรเวลคอร์ปอเรชั่นจำกัด ตำแหน่งงานการบริบาล (งานบริบาล)(หญิง9คน)
(จต.2 ข/99932)นายจ้างญี่ปุ่น KYODOKUMIAI TAKUMI โดยบริษัท ไทยนิปปอนเทรนนิ่งจำกัด ตำแหน่งงานฉีดโลหะเข้าแม่พิมพ์ฉีดเย็น (ส่วนประกอบรถยนต์)(ชาย5คน,หญิง5คน)
 1 2 >