ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION ไต้หวัน
/00001 นายจ้างไต้หวัน RUENTEX ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD โดยบริษัท เค.ซี.คิวบ์ จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ (ชาย30คน)
/00002 นายจ้างไต้หวัน YIH FENG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD โดยบริษัท เค.ซี.คิวบ์ จำกัด ตำแหน่ง คนงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย2คน)
(จต.2 ข/99903)นายจ้างญี่ปุ่น KYODOKUMIAI TAKUMI โดยบริษัท ไทย นิปปอน เทรนนิ่ง จำกัด ตำแหน่ง การหล่อพลาสติก งานหล่อพลาสติกแบบฉีด (ชิ้นส่วนยายนยนต์) (หญิง3คน)
(จต.2 ข/99902)นายจ้างญี่ปุ่น KYODOKUMIAI TAKUMI โดยบริษัท ไทย นิปปอน เทรนนิ่ง จำกัด ตำแหน่ง การหล่อแม่พิมพ์โลหะ งานฉีดโลหะเข้าแม่พิมพ์ฉีดเย็น (ชิ้นส่วนยายนยนต์) (ชาย3คน)
(จต.2 ข/99901)นายจ้างญี่ปุ่น JAPAN TOTAL INFORMATION CO-OP โดยบริษัท ไทยเวิร์เกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเชื่อม (งานเชื่อมกึ่งอัตโนมัต) (ชาย6คน)