ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2ข-0012/2565 การซ่อมบำรุงรถยนต์(งานซ่อมบำรุงรถยนต์) (1คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข-0010/2565 การฉีดโลหะ(งานฉีดโลหะเย็น) (ชาย 13 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข-0009/2565 พนักงานผลิตอาหารสำเร็จรูป (หญิง 3 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0007/2565 คนงานผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ( หญิง 20 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0006/2565 ผู้ช่วยพยาบาล (3 คน), ลูกจ้างสายอาชีพเฉพาะทาง (6 คน), นวดบำบัด (10 คน) (ประเทศซาอุดีอาระเบีย)
จต.2-0005/2565 ช่างทอง (4 คน) (ประเทศซาอุดีอาระเบีย)
จต.2-0004/2565 คนงานเกษตร(28 คน)(ประเทศโปรตุเกส)
จต.2 - อ65 /000127 คนงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ (ชาย 12 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000110 กรรมกร (ชาย 15 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000109 พนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย 30 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000108 ช่างเทคนิคการผลิต (ชายหญิง 15 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000107 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ( 24 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000106 พนักงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ( 20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000105 กรรมกร ( ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000103 พนักงานนวด ( ชาย 23 คน) (ประเทศคูเวต)
จต.2 - อ65 /000102 พนักงานฝ่ายผลิต (20 คน) (ประเทศสิงคโปร์)
จต.2 - อ65 /000095 คนงานผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (หญิง 20 คน ) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000094 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (หญิง 15 คน ) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000093 ช่างเครื่องดีเซล และ แม็คแคนิค (ชาย 5 คน ) (ออสเตรเลีย)
จต.2 - อ65 /000040 กรรมกร (ชาย 15 คน) (ไต้หวัน)
 < 1 2