ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
ยาเสพติดและบทลงโทษทางกฎหมายญี่ปุ่น
เรื่อง กรณีกลุ่ม Niger Delta Aveners (์NDA) ประกาศโจใตีแหล่งพลังงานทางตอนใต้ของไนจีเรีย
แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านเกษตรที่กัมพูชา
การหลบหนีและการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย
แจ้งเตือนกรณีการเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมาย
ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย
แจ้งเตือนการไปทำงานในสหรัญอาหรับเอมิเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การหลอกลวงไปค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd
ประชาสัมพันธ์การพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา
ประชาสัมพันธ์บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากทางการลาว
แจ้งปิดให้บริการศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมา และศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างงานตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทย ในประเทศมาเลเซีย
พระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
กระทรวงแรงงานเตือน ! ไปทำงานสิงคโปร์ในธุรกิจบันเทิง ต้องทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร พบถูกยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด
เตือนภัยผู้จะไปทำงานมาเลเซีย