ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน New
ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน
ประชาสัมพันธ์สินค้าจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเตราะบอน จังหวัดปัตตานี
ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่ฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นและอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
คำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี เรื่อง ช่อทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566
ประกาศกรมการจัดหางาน
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดปัตตานีใสสะอาด ๒๕๖๖"
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาธิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
บริษัท เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์ 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ ผ่าน QR Code (Traffy Fondue)
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานประเทศญี่ปุ่น
แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) เพื่อไปทำงานบริบาลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศ นายจ้างสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวจากระบบได้แล้ว
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้ นำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ขึ้นทะเบียนเข้าระบบจ้างงานถูกต้อง
ขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ประกาศจำนงสจริตในการบริหารงาน
มาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 1 2 3 >  Last ›