ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านเกษตรที่กัมพูชา New
การหลบหนีและการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย
แจ้งเตือนกรณีการเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมาย
ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย
แจ้งเตือนการไปทำงานในสหรัญอาหรับเอมิเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การหลอกลวงไปค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd
ประชาสัมพันธ์การพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา
ประชาสัมพันธ์บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากทางการลาว
แจ้งปิดให้บริการศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมา และศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างงานตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทย ในประเทศมาเลเซีย
พระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
กระทรวงแรงงานเตือน ! ไปทำงานสิงคโปร์ในธุรกิจบันเทิง ต้องทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร พบถูกยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด
​แรงงานไทยในไต้หวันมีเฮ ! กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุญาตให้แรงงานที่ทำงาน ครบสัญญา 3 ปี ต่อสัญญาจ้าง​ได้โดยไม่ต้องกลับประเทศ
เตือนภัยผู้จะไปทำงานมาเลเซีย