ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม 2565 New
บริษัท SUKOSOL HEALTHCARE เปิดรับสมัครงานด่วน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานหลายอัตรา
บริษัท ลียาฮาลาลฟูดส์ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานีประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม้ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
ขอเชิญชวน นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
กรมประมงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กรมประมงประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (คนพิการ)
บ. ท.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายและการตลาด ประจำเขตจังหวัดปัตตานี
บ. ท.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายและการตลาด ประจำเขตจังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
รับสมัครบุคคลทั่วไป จ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผุ้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพี่ระบาดของไวรัส COViD-19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตาานีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี รับสมัครงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนเมษายน 2563
 1 2 >