ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
การเดินทางไปเก็บผลไม้ในประเทศฟิลแลนด์
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน 2565
We spa Jacuzzi Pattani รับสมัครพนักงานนวดแผนไทย-สปา
บ. ลียาฮาลาลฟูดส์ จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63
รับสมัครงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINSHING CO;LTD ไต้หวัน
หจก.ซีซัน การก่อสร้าง ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา
บริษัท SUKOSOL HEALTHCARE เปิดรับสมัครงานด่วน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานหลายอัตรา
บริษัท ลียาฮาลาลฟูดส์ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานีประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม้ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
ขอเชิญชวน นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
กรมประมงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง