รายการ ประเภท
เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษา และกำจัดปลวก มด แมลงสาป และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์รูปแบบสกู๊ปสัมภาษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์รูปแบบสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 2 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKO - K รุ่น Primacy Dual - sided พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานย้ำแรงงานไทยไปต่างประเทศต้องแจ้งกรมการจัดหางาน หลังพบถูกหลอกให้ค้าประเวณีที่เลบานอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›