นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 56 จังหวัดสงขลา
1
1
1

 1 2 3 >  Last ›