สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
22-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
22-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562