สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
31-03-2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
29-03-2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหางานพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566
08-03-2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
08-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2565
08-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2564
08-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
08-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2564
22-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
22-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
16-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
05-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
 1 2 >