ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ลูกจ้างเกาหลี เฮ!! เกาหลีคืนเงินประกัน กว่าสามสิบล้าน ติดต่อขอรับด่วน ตั้งแต่ บัดนี้
รมว.แรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เร่งตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการ เผย คนพิการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 แล้วกว่า 14,198 ราย คิดเป็นร้อยละกว่า 98.6
กรมการจัดหางานประชุมระดับวิชาการเมียนมา - ไทย ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHION CO., LTD ไต้หวัน
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนตุลาคม 2562
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรัก
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่24
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ ๑๔ เพศชาย รับสมัครตั้งแต่ 11-15 มีนาคม 2562
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION ไต้หวัน
วารสารสถานณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนธันวาคม 2561
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่22/2562 เรื่องการเพิกถอนการเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.
 1 2 >