ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมการจัดหางาน
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
นักศึกษาจบใหม่ เฮ! กระทรวงแรงงาน ปลดล็อกเงื่อนไขร่วมโครงการ Co-Payment
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช,ปวส,ป.ตรี อายุไม่เกิน 25 ปี และไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม เข้าร่วมกลุ่มไลน์การจ้างงานเด็กจบใหม่จังหวัดพัทลุง ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
คุณสมบัติและเงื่อนไข(สำหรับนายจ้างและผู้จบการศึกษาใหม่)เข้าร่วมโครงการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนและตารางอัตราค่าจ้างตามโครงการCo-payment วงเงินที่นายจ้างจ่ายและวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
‘สุชาติ ชมกลิ่น’ รมว.แรงงาน สั่ง ติดตาม คุมเข้มแรงงานต่างด้าว หลังเพื่อนบ้าน มีการระบาดของโรคหนัก หวั่นแรงงาน ลักลอบเข้าประเทศ
กรมการจัดหางาน เร่งติดตั้งเครื่อง EDC ทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ใช้แทนเงินสด ลดการสัมผัส
กกจ. ประกาศพักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน
ประชาสัมพันธ์การให้บริการตามภารกิจต่างๆ ของกรมการจัดหางานผ่านระบบ E-Service
การขึ้นทะเบียน​ผู้ประกัน​ตน​กรณี​ว่าง​งาน​ทางอินเทอร์เน็ต​ โดย​ smart phone
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง รวม 4 ภาษา (ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา)
มาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลี ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
สรุป บทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560