ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
02-02-2022 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการนัดพบแรงงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ร้านสมบูรณ์
27-01-2022 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ร้าน พี เอส เซ็นเตอร์ โดยนางสาวพิมลพรรณ ช่วยนุ้ย
17-01-2022 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ร้านสมบูรณ์
17-01-2022 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณแอร์
11-01-2022 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) นายธีระยุทธ จันทมณี