งานนัดพบแรงงานย่อย ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
27-11-2020 เวลา 09:10 น. ถึง 27-11-2020 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-Payment)โครงการนัดพบแรงงานย่อยผู้ว่างงานต้องการหางานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง