งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
22-02-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 23-02-2022 เวลา 15:00 น. “JOB FAIR ONLINE 2022 @PHATTHALUNG” สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom หรือ Line
06-07-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 06-07-2022 เวลา 15:00 น. กิจกรรม 1 วัน 1 สถานประกอบการ (สัมภาษณ์งานออนไลน์กับ บริษัทเรื่องเล่ากับข้าวยามเย็น จำกัด) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง กิจกรรม 1 วัน 1 สถานประกอบการ (สัมภาษณ์งานออนไลน์กับ บริษัทเรื่องเล่ากับข้าวยามเย็น จำกัด)