งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
15-11-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 15-11-2016 เวลา 15:00 น. วันนัดพบแรงงานพะเยา ครั้งที่ 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
28-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 28-03-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานจัดหางานจัดหวัดพะเยา เลขที่ 5 หมู่ 1 ตำบลบ้านต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.054-887261-5
26-03-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 26-03-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานจัดหางานจัดหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
28-06-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 28-06-2019 เวลา 15:00 น. เปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
21-01-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 21-01-2020 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน ประจำปี 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ณ ลานโปรโมชั่น 2 หน้าพาวเวอร์บาย ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า สาขาพะเยา
25-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 25-11-2020 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงาน “นัดพบแรงงาน Co-Payment จังหวัดพะเยา” สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา
12-07-2021 เวลา 08:00 น. ถึง 30-07-2021 เวลา 15:00 น. กิจกรรมนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
12-08-2021 เวลา 09:30 น. ถึง 16-09-2021 เวลา 15:30 น. พะเยา JOB FAIR II Online 2021 นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 (ออนไลน์) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
28-04-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 28-04-2022 เวลา 15:00 น. phayao Job Fair 2022 นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ลานโปรโมชั่น 2 ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่า สาขาพะเยา