ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจ้างงานกรมแรงงานต่างชาติ
กกจ. หนุน “กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ท้องถิ่น ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ป้องกัน COVID-19
รมว.แรงงาน ลงดาบ ระงับการเดินทางคนงานไทย หลังพบพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” รับมือแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19
ก.แรงงาน ผุดมาตรการ ป้องโควิด สาธิต “หน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY “ ใช้กันโควิด-19 ได้ผล
เอกสารที่ใช้ยื่นเข้าศูนย์บริการ OSS
กระทรวงแรงงาน เดินหน้ารับข้อสั่งการ นายกฯ มาตรการแรงงานผีน้อย
กกจ. ขับเคลื่อนศูนย์ EEC ปี 63 ตั้งเป้าจัดหางานกลุ่มอุตสาหกรรม 28,000 คน
รับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
ก.แรงงานเผย 14 สาขาอาชีพ ที่แรงงานไทยมีโอกาสในญี่ปุ่น
รมว.แรงงาน มอบ กกจ.ดูแลแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ ในศูนย์ฯ OSS ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แก่ลูกเรือประมงไทยจากประเทศโซมาเลีย
กกจ. สร้างงานผู้สูงวัย 4,000 ราย เผยปี 2563 เดินหน้าอีก 4 กิจกรรม
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามมติตณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง
 1 2 3 >  Last ›