ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ(ตำแหน่ง นิติกร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นิติกร)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตำแหน่งนิติกร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ