งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
20-03-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 20-03-2019 เวลา 16:00 น. ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
26-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 26-11-2020 เวลา 16:00 น. ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-Payment วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมตราดซิตี้ โฮเทล ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด โรงแรมตราดซิตี้ โฮเทล ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
01-04-2021 เวลา 09:00 น. ถึง 01-04-2021 เวลา 16:00 น. ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
12-05-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 12-05-2022 เวลา 15:30 น. ขอเชิญผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
21-12-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 21-12-2022 เวลา 15:00 น. ขอเชิญผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
24-02-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 25-02-2023 เวลา 16:30 น. ขอเชิญร่วมงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตำบลประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
31-03-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 31-03-2023 เวลา 15:00 น. ขอเชิญผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด