ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน New
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เรื่อง ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
ลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และวันทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน (Point Ststem) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดอาคาร เปิดรับสมัครจำนวน 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 -28 กุมภาพันธ์ 2566
การเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกนายจ้าง สถานประกอบการ ในการดำเนินการยื่นต่ออายุแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65
ขอเชิญนายจ้า สถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย
ขอเชิญเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านทั่วประเทศ
ขอเชิญนายจ้างสถานประกอบการ แจ้งตำแหน่งงานและผู้ที่เคยก้าวพลาดหางานผ่าน Platform
เชิญชวนช้อปของขวัญปีใหม่ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผ่าน Facebook Live กรมการจัดหางาน วันที่ 2 ธันวาคม 2565
โรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด รับสมัครนักศึกษาแพทย์แผนไทย เทอม 1/2566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
คู่มือระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มใบอนุญาตทำงานทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การทบทวนข้อกำหนดตามมาตรการการเข้าเมืองฉบับใหม่ ประเทศญี่ปุ่น
สำรวจความสามารถช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการด้านอาชีพ
การโฆษณาชักชวนไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
การหลอกลวงแรงงานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลีย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 เข้าฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รมว. เฮ้ง เชิญ ประชาชนใช้บริการของกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ E – service
 1 2 3 >  Last ›