tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต (เพศหญิง) เริ่มส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 65 - 23 ธ.ค. 65 เท่านั้น New
คู่มือระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มใบอนุญาตทำงานทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซีย 20 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ การทบทวนข้อกำหนดตามมาตรการการเข้าเมืองฉบับใหม่ ประเทศญี่ปุ่น
กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยง ฝึกจบรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ กว่า 1.5 แสนบาท
รมว.สุชาติ ชวนคนหางานต่างประเทศ สมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานฯ ผ่าน Smart TOEA
สำรวจความสามารถช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการด้านอาชีพ
รมว.สุชาติ เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ 4 สัญชาติ ขึ้นทะเบียนทำงานถูกกฎหมาย
การโฆษณาชักชวนไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
การหลอกลวงแรงงานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลีย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 เข้าฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ก.แรงงาน สุดปัง เสนออาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้ รองรับโควิด-19
รมว. เฮ้ง เชิญ ประชาชนใช้บริการของกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ E – service
ประชาสัมพันธ์งาน วันมหกรรมอาชีพจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๕
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบียเปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่
ลงทะเบียนรอบ 2 โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสอบทักษะฝีมือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น
 1 2 3 >