tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ลงทะเบียนรอบ 2 โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสอบทักษะฝีมือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมรับการอุดหนุนค่าจ้่างจากรัฐ 3,000 บาท 3 เดือนต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน
ขอความร่วมมือสำรวจคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ประสงค์จะทำงานหรือส่งเสริมอาชีพ
Clip VDO สาธิตอาชีพอิสระ
กรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19
แนะนำ อาชีพทำตังค์ ปังปุริเย่
ปรับลดเงื่อนไขโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน (Co-Payment)
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
ขอเชิญร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 วันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ไบเทค บางนา
ขั้นตอนการใช้บริการจัดหางาน (หางาน/หาพนักงาน) Smart Job Platform กรมการจัดหางาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ให้พื้นที่ฟรีสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
วิดีโอการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ smartphone
วิดีโอแนะนำการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิค-19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดเปิดให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อโรค COVID-19
การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน 17 ธันวาคม 2562
ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 กันยายน 2562, 1 พฤศจิกายน 2562 และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563
 1 2 >