ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) RSS

 

           กรมการจัดหางาน ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ 3 ม. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่จบ ม.6 และ ปวช. ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. โดยได้ทำงานมีเงิน มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าที่พัก ประกันอุบัติเหตุ และชุดยูนิฟอร์ม เป็นต้น 

           ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

           รายละเอียดโครงการของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

           รายละเอียดโครงการของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)