ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด

 

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้หางาน ผู้ว่างงาน ผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษาสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างได้โดยตรง ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างรองรับภายในจังหวัดตราดจำนวนมาก

           ทั้งนี้นายจ้าง/สถานประกอบการใดสนใจเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน สามารถแจ้งได้ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566  หรือแจ้งตำแหน่งงานว่างเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://line.me/.../sWkXQKZkjIdr...

           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด โทรศัพท์ 039-510326, 0632672997