รายการ ประเภท
ติดต่อขอรับใบอนุญาตทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ บต.6: ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบเอนกประสงค์)จำนวน 250,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างทำใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบเอนกประสงค์ (แบบ บต.6)สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร(One Stop Service) จำนวน 4 แห่ง ๆ ละ 20 อัตรา รวมทั้งสิ้น 80 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาด ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) แห่งที่ 1 จำนวน 4 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.สต๊าฟฟิ่ง ซัคเซส จำกัด]
ข่าวประกาศ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.ซาป้า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด]
ข่าวประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายแลนด์ สายไฟ พร้อมอุปกรณ์ภายในศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร(One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายแลนด์ สายไฟ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายแลนด์ สายไฟ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ศษ 7932 กรุงเทพมหานคร และ ฮค 7608 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณโครงการ ฮอลแลนด์ ปาร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายจานสัญญาณทรูวิชั่นส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 5,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service) ณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›