งานนัดพบแรงงานย่อย ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
22-11-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 22-11-2016 เวลา 16:30 น. วันนัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร บริษัทบิ๊กซี สาขายโสธร