ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมช่วยคนว่างงาน คนตกงาน นักศึกษาจบใหม่ กว่า 1 ล้านอัตรา
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยการชักจูงว่ามีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Reisident Card หรือ Green card)
การห้ามแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันกรณีทำผิดกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
แนวปฎิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศมาเลเซีย
​กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่น สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
ย้ำแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพแผงลอย เร่ขายสินค้าผิดกฎหมาย
กรมการจัดหางานวางนโยบายจัดส่งทหารกองประจำการไปทำงานเกาหลีฯ
เร่งเดินหน้าจัดส่งทหารกองประจำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ IM JAPAN
แจงเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน
แจ้งนายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำให้รีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจดทะเบียน/ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
ระวัง!ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง "คนไทยร่วมใจซื้อข้าวจากชาวนาจังหวัดยโสธร"
ข่าว เตือน..แรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงานมีความผิดตามกฏหมาย
วันนัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560
เตือนแรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน มีความผิดตามกฎหมาย
งานด่วน !!!! ตำแหน่งงานพิเศษสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
แจ้ง แรงงานต่างด้าว สิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แล้ว
​ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ข่าว ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ