ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เร่งสางปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงาน ก.แรงงาน ขอ ครม.ไฟเขียวให้แรงงาน ตาม MoU และ ต่างด้าวที่ทำงานไป-กลับ ชายแดนกว่า 1 แสนคน อยู่ต่อและทำงานในไทย New
กรมการจัดหางาน แจ้งนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนา ยกเลิกนัดหมายการเข้าศูนย์ฯ และลงนัดหมายใหม่
หม่อมเต่า ส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ปี 2563 หนุนลงทะเบียนทำงานผ่านเว็บไซต์ TOEA (ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ)
กรมการจัดหางาน แจ้งต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th
กรมการจัดหางาน ประกาศ เดินหน้า จับแรงงานต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย
กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยการชักจูงว่ามีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Reisident Card หรือ Green card)
การห้ามแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันกรณีทำผิดกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
แนวปฎิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศมาเลเซีย
​กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่น สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
ย้ำแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพแผงลอย เร่ขายสินค้าผิดกฎหมาย
กรมการจัดหางานวางนโยบายจัดส่งทหารกองประจำการไปทำงานเกาหลีฯ
เร่งเดินหน้าจัดส่งทหารกองประจำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ IM JAPAN
แจงเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน
แจ้งนายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำให้รีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจดทะเบียน/ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
ระวัง!ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง "คนไทยร่วมใจซื้อข้าวจากชาวนาจังหวัดยโสธร"
ข่าว เตือน..แรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงานมีความผิดตามกฏหมาย
วันนัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2560
เตือนแรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงาน มีความผิดตามกฎหมาย
งานด่วน !!!! ตำแหน่งงานพิเศษสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
 1 2 >