รายการ ประเภท
จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 2 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKO - K รุ่น Primacy Dual - sided พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานย้ำแรงงานไทยไปต่างประเทศต้องแจ้งกรมการจัดหางาน หลังพบถูกหลอกให้ค้าประเวณีที่เลบานอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลการการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคง ปลอดภัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ไทย-เมียนมา ประชุมระดับวิชาการ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องจัดชุดโมบายลงพื้นที่ที่มีจำนวนแรงงานมาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เตือน ! ระวังถูกหลอกทำงานก่อสร้างอ้างรายได้ดีที่เมียนมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาติทำงาน ตท.7 โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›