ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
28-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
26-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
26-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
02-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพาณิชย์
02-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซม ทาสีและติดวอลเปเปอร์ภายในกองนิติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จำกัด
25-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรคพงษ์ โกศลวิริยะกิจ
11-07-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งติดตั้งระบบเบรกเกอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิลี่ แอร์ เซอร์วิส
28-06-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
28-06-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายอิทธิพัทธ์ ลักษณานุรักน์ 3. นางสาวมณีรัตน์ เครือสายใจ 3.นางสาวมาลินี ไวกสิกร
27-06-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
27-06-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
14-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมาลินี ไวกสิกร