ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุก ของกระทรวงแรงงาน  ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference
ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ ฯ ในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
ร่วมประชุม video conference เรื่องการบริหารสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 1 2 3 >  Last ›