กรมการจัดหางาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ
กกจ. จัดอบรมโครงการสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 ตุลาคม

 1 2 3 >  Last ›