รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  พร้อมมอบนโยบาย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานการวิจัยโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
1

 1 2 3 >  Last ›