รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานการวิจัยโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
1

 1 2 3 >  Last ›