ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2561
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2561
ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายไตรมาสที่ 2/2561
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2561(Info)
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกรกฏาคม 2561
ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกรกฏาคม 2561