ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2564
Thai Labour Market Journal (June 2021)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมิถุนายน 2564
สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ไตรมาสที่ 1/2564
ผลงานวารสารกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (มกราคม-มีนาคม)
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายปี 2563
ข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1/2564
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 1/2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางรายปี 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
Thai Labour Market Journal (May 2021)
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนเมษายน 2564
 1 2 3 >  Last ›