ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหาคม 2563 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกันยายน 2563 New
สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน New
ผลกระทบของ COVID-19 ต่อตลาดแรงงาน New
Thai Labour Market Journal (August 2020) New
สถานการณ์การว่างงานและเลิกจ้าง เดือนกันยายน 2563 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายไตรมาสที่ 2/2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2563
Thai Labour Market Journal (July 2020)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือน มิถุนายน 2563
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่เครือข่าย
 1 2 3 >  Last ›