ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 New
Thai Labour Market Journal (September 2019) New
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 New
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนตุลาคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน ตุลาคม 2562
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (เมษายน-มิถุนายน)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือน ตุลาคม 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน กันยายน 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน สิงหาคม 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน มิถุนายน 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน พฤษภาคม 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน เมษายน 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน มีนาคม 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน มกราคม 2562
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกันยายน 2562
35.ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี2561 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563- ปี 2564
 1 2 3 >  Last ›