ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ไตรมาสที่ 2/2564 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 2/2564 New
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 New
"อาชีพและทักษะที่ตลาดแรงงานตัองการในอนาคต" New
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกันยายน 2564
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
การจัดการความรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน
Thai Labour Market Journal (August 2021)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหาคม 2564
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ปี 2564)
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี 2563 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565-2566
Thai Labour Market Journal (July 2021)
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 1 2 3 >  Last ›