ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
26-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
26-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
26-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด
16-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมีอิงค์เจ็ท
14-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
08-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา
29-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมีอิงค์เจ็ท
16-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใบปลิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยืนหยัดชัดเจน จำกัด
14-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
30-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริพร อัครทวี
27-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
29-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศรินทิพย์ คุ้มพิทักษ์
29-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
17-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีอิงค์เจ็ท จำกัด
10-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซี (2018) จำกัด
08-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใบปลิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใบปลิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›