ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
04-10-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยืนหยัดชัดเจน จำกัด
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริพร อัครทวี
30-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศรินทิพย์ คุ้มพิทักษ์
27-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา
26-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
25-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
20-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
18-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา
18-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
13-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา
06-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
05-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระดาษหัวข่าว บริษัท ยืนหยัดชัดเจน จำกัด
30-08-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
20-08-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมีอิงค์เจ็ท
14-08-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิอร
01-08-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา
19-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
19-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา
10-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 1 2 3 >  Last ›