ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
29-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดงานโครงการสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ามนต์เก้าเก้า
24-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
21-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
21-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
19-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
23-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณ์ลิฟวิ่งโฮม
08-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ บริษัท ยืนหยัดชัดเจน จำกัด
08-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา
03-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
27-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยืนหยัดชัดเจน จำกัด
22-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
20-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
13-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
26-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
26-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด
16-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมีอิงค์เจ็ท
 1 2 3 >  Last ›