ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
22-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะหน้าขาว และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณ์ลิฟวิ่งโฮม
26-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
16-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณ์ลิฟวิ่งโฮม
11-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต TOT Fiber2U โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
06-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมีอิงค์เจ็ท
03-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-11-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
05-11-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา
 1 2 >