สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
16-01-2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
07-01-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
07-01-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
07-01-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
04-01-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
09-09-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
08-09-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
08-09-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
29-06-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
29-06-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
20-04-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
17-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
10-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
07-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
07-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
07-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
20-01-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
20-01-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
20-01-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
04-11-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
 1 2 3 >