อธิบดีกรมการจัดหางานร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน
ผู้ตรวจราชการกรม   ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย  ครั้งที่ 4/2563

 1 2 3 >  Last ›