รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีมอบธงและประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2566 สหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิแห่งประเทศไทย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชนระดับกระทรวงแรงงาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปราบปรามคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล

 1 2 3 >  Last ›