ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) New
ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวที่ยื่นตามมติ ครม. 4 ส.ค.63 ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ต.ค.63 และ...
ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวที่ยื่นตามมติ ครม. 20 ส.ค.62 ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ ยื่นขอให้อยู่ในราชอาณาจักร และปรับปรุงทะเบียนให้เสร็จก่อน 30 พ.ย.63
คุณสมบัติและเงื่อนไข(สำหรับนายจ้างและผู้จบการศึกษาใหม่)เข้าร่วมโครงการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนและตารางอัตราค่าจ้างตามโครงการCo-payment วงเงินที่นายจ้างจ่ายและวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
รมว.แรงงาน ย้ำ! เดือนสุดท้าย ต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องขออนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค. นี้
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี​ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว​ 1 อัตรา
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๕/๖๓ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ถึงเวลาแล้ว..นายจ้าง สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ ต้องยื่นให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
เดือนสุดท้าย ต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องขออนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค. นี้
รมว.แรงงาน ย้ำ! เดือนสุดท้าย ต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องขออนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค. นี้
รมว. แรงงาน เตือน สถานศึกษารัฐ-เอกชน ต้องยื่นขออนุญาตทำงานให้
คู่มือนายจ้าง : การใช้งานระบบไทยมีงานทำ.com
รมว. แรงงาน เตือน สถานศึกษารัฐ-เอกชน ต้องยื่นขออนุญาตทำงานให้
จับกัง1 ดัน MoU ต่ออายุในประเทศ เลี่ยงโควิด-19 หวังแก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงวันหยุดของศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว
รมว.แรงงาน สั่งการ กรมการจัดหางานตรวจสอบ “ไทยมีงานทำ” พร้อมประสานบริษัทแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ขอความร่วมมือท่านผู้มารับบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ผ่านทาง QR Code
“จับกัง1” สั่งเข้ม คนงานเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์ สวีเดน 5,293 ชีวิต ตรวจโควิด-19 ก่อนกลับไทย พร้อมกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ ศบค.
 1 2 3 >  Last ›