ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เฟส2
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
จับกัง 1 สั่งเตรียมแนวทางจ้างแรงงานไทย ทดแทนแรงงานต่างด้าว
ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ การอนุญาตย้ายสำนักงาน ของบริษัทจัดหางาน เอ็กซ์แพท รีสอร์ซเซส จำกัด
รมว. แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางนำเข้า MOU เพื่อเสนอต่อศบค.พิจารณาต่อไป
รมว. แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางนำเข้า MOU เพื่อเสนอต่อศบค.พิจารณาต่อไป
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร จะต้องมีเอกสารสำคัญพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าว MOU ที่ครบวาระการจ้าง 2 ปี และ 4 ปี ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดแล้วสามารถยื่นขอใหม่ได้ ภายใน 4 ต.ค.64
ด่วน..เคาะแล้ว มติครม. 13 ก.ค.64 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานขของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
แนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมการจัดหางาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนสิงหาคม 2564
คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) (กรณีได้รับ บต.48)
เปิดรับจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ขอส่งสำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ็มโอยู 2018
เอกสารประกอบการบรรยาย ตามมิตคณะรัฐมนตรี 13 กรกฎาคม 2564
“นายกตู่” สั่ง “รมว.เฮ้ง” เตรียมตำแหน่งงาน EEC เกือบ 4 แสนอัตรา ช่วยคนตกงาน
'ลุงตู่' กำชับ ‘รมว.เฮ้ง’ ดูแลแรงงานไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล ปลื้ม! ปี 64 ต้องการแรงงานไทยทะลุเป้า
กรมการจัดหางานเตือนต่างด้าวมติครม. 29 ธ.ค. 63 ขออนุญาตทำงานก่อนวันที่ 13 ก.ย. 64
 1 2 3 >  Last ›