tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th
 รายการ ประเภท
นับพบแรงงานกับบริษัทชั้นนำ
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
รับสมัคร ! หมอนวดแผนไทยทำงานมาเลย์ 13 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน ย้ำ ! จนท.ศูนย์ OSS ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนยฺ์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำชาย ขั้น 4 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ก.แรงงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดทำกฎหมายลำดับรองกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหมวกพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ก.แรงงาน เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 ดีเดย์ ! 23 เมษายน นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌฮ 9751 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›