tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ (บต.42) ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ต่ออายุใบอนุญาติทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (ปรับปรับอากาศ) บริเวณชั้น 10 ชั้น 12 และชั้น14 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่หางานให้ “ชายหน้ายักษ์” ล่าสุดมีงานทำแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล (TIC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.สุชาติ สั่งกรมการจัดหางานกวาดล้าง “ไกด์เถื่อน” แย่งงานคนไทยใจกลางกรุงเทพฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเพื่อบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณและระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทอน้ำดีภายในช่องชาร์ป ชั้น 13 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องสำหรับพนักงานขับรถยนต์ที่ใช้เป็นที่ทำการและห้องน้ำชั้น 3 กรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.เฮ้ง สร้างโอกาสให้นักเรียนขาดทุนทรัพย์ ชวนร่วมโครงการ 3 ม. “มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›