tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 New
ประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ย้ำ!!!! ระบบ https://e-workpermit.doe.go.th จะปิดระบบการบันทึกข้อมูล วันที่ 16 มิถุนายน 2564
โทษการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และวันที่ 7 เมษายน 2564 มาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid - 19)
การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดพังงา
แจ้งเหตุ
ขยายเวลา ตรวจโรคโควิด - 19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
รมว สุชาติฯ เสนอขยายเวลาตรวจโควิด-19 และเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวถึง 16 มิ.ย. 64
รมว.แรงงาน สั่งตรวจเข้มสายนายหน้าเถื่อนลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว หวั่นแพร่โควิด-19 ระลอกใหม่
ย้ำเส้นตาย 16 เม.ย. 64 ต่างด้าวเร่งตรวจโควิด และเก็บอัตลักษณ์
เร่งรัด!!! ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ นำแรงงานต่างด้าว จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19
รมว.แรงงาน แจงยอดปล่อยกู้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ปีงบ 64 คงเหลือพร้อมให้กู้ 3.7 ล้าน
BANGKOK JOB FAIR 2021 สองวันคนสมัครงานกว่า 3 พันครั้ง ผู้เข้าร่วมงานกว่า 5 พันคน
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทำงานไต้หวัน 40 อัตรา รายได้ 26,400 บาทต่อเดือน
จับกัง1 เตือนแรงงานต่างด้าว เร่งตรวจโควิด และจัดเก็บอัตลักษณ์ ก่อน 16 เมษา 64 หลังพบดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วเพียงร้อยละ 3.9
กระทรวงแรงงาน ย้ำ ต่างด้าวตามมติ ครม. 29 ธ.ค.63 ทำงานได้ทุกงานยกเว้น 40 งานห้าม
กรมการจัดหางาน ติวเข้มเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เตรียมรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วยบทความ จำนวน ๕ เรื่อง (ตามหนังสือที่ นร 0108/ว 1323 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2564)
 1 2 3 >  Last ›