tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม)
กระทรวงแรงงาน ปลดล็อคต่างด้าว 4 สัญชาติ เริ่มยื่น Name List ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65
ทหารเกณฑ์ เฮ! ปลดประจำการมีงานทำแน่ กระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน ลงพื้นที่ฝึกอาชีพอิสระ
แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เจ๋ง เชื่อมโยง ตำแหน่งงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service
วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Thailand's Creative Movement Report 2021)
กรมการจัดหางาน เชิญภาคเอกชนรับฟังแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน รองรับการฟื้นฟูประเทศ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานและโลกอาชีพจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี2564 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2566- ปี 2567
ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รมว.เฮ้ง ห่วงแรงงานไทย เตือนซ้ำอย่าหลงเชื่อนายหน้าเถื่อน ที่แนะนำให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม)
รมว.สุชาติ เตือนหญิงไทย ระวัง!! ถูกหลอกทำงานนวดสปาใน UAE
รมว.เฮ้ง แจงแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ “ที่มีสถานะถูกต้อง” กลุ่มใดจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 13 ก.พ. 68
รมว.เฮ้ง ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล ต่อเนื่องร่วม 4 พันคน
Thai Labour Market Journal (May 2022)
 1 2 3 >  Last ›