tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

บริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่ง RSS

 

บริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่ง

      เป็นกรณีที่เอกชนได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางานและได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้จัดส่งค้นหางานไปทำงานต่างประเทศซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 183 แห่ง

โดยบริษัท ต้องนำคนหางานเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานก่อนเดินทางไปทำงานรวมทั้งต้อง พาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน


หากสนใจสมัคร ติดต่อ : บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก
รายชื่อบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้อง(คลิกที่นี้)


หรือสอบถามรายชื่อบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องได้จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2245-6496 หรือเว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ https://www.doe.go.th/overseas