ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 140 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 585 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุงประจำเดือน พฤษภาคม
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ตำแหน่งงานว่างประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
ตำแหน่งงานว่างประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค/สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง
รายละเอียดตำแหน่งงานว่างที่นายจ้างเข้าร่วมสัมภาษณ์งานออนไลน์ “JOB FAIR ONLINE 2022 @PHATTHALUNG”
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน
 1 2 >