ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ เพศชาย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการสุ่มเรียงลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 16
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสอบทักษะฝีมือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานสัมนา (Job Fair) การเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ)
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับแรงงานที่จะเดินทางเข้ารัฐอิสราเอล
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ แจ้งเตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ ข้อมูลสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
เตือน!!! แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมด 31 มีนาคม 2565 (ตามมติ 20 ส.ค.62 และ มติ 4 ส.ค.63) ให้รีบดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานก่อนหมดอายุ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10
เตือน!!! นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.28 ก.ย.64 ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในระบบ MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาหนังสือยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
โครงการช่วย SMEs เปิดให้นายจ้างทบทวนสิทธิ 21 – 27 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้กับคนต่างด้าว
รมว.เฮ้ง ย้ำเส้นตาย 1 วันก่อนปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วย SMEs
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์งานสัมนา เรื่อง การเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่น (Job Fair) สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker Program) ผ่านระบบออนไลน์
 1 2 3 >  Last ›