ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดพิจิตรที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตาก New
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน New
การเผยแพร่หนังสือสถิติจัดหางานประจำปี 2563
เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ลงทะเบียนจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ผ่านระบบ e-workpermit ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
แจ้งเตือน !! การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทนในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปรับเทียบเพื่อเดินทางกลับ (Return Recalibration Programme) และโครงการปรับเทียบเพื่อจ้างงาน (Employment Recalibration Programme) ของรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชะลอเดินทางเข้าไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
รมว.แรงงาน สั่งเฝ้าระวัง และตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยและทำงานผิดกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบทักษะฝีมืองานอุตสาหกรรมบริการอาหารของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers)
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และประพฤติมิชอบของกรมการจัดหางาน
สจจ.พิจิตร ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบอาชีพอิสระของกรมการจัดหางาน ฯ
รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ ฟรี!! เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอความช่วยเหลือ (SOS) / ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ (ฉบับที่ 1 - 3 )
กระทรวงแรงงาน เตือนภัย นายหน้าเถื่อนหลอกทำงานซาอุฯ
 1 2 3 >  Last ›