tel โทรศัพท์ : 0 5661 2834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
เปิดแล้ว!!! ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 5 กรกฎาคม 2565
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ การโฆษณาชักชวนทางสื่อโซเชียลไปทำงานในสถานบริการหรือคาสิโนที่เมืองมาเก๊า
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น (สาขางานเกษตร และสาขางานอุตสาหกรรมบริการอาหาร)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้ง 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ระยะการสอบตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการเมียนมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น (สาขางานบริบาลและภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริบาล)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานในไต้หวัน นายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
การโฆษณาชักชวนไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
การหลอกลวงแรงงานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลีย
เตือนภัย คนหางานเกษตรตามฤดูกาลเกาหลี จ่ายเงินค่าอบรมหลายหมื่นแต่ไม่ได้บิน ร้องกกจ.ตรวจสอบ พบไม่ใช่บริษัทจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์และสวีเดน
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์และสวีเดน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับหมวดสาขาอาชีพแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น (Specified Skilled Worker)
 1 2 3 >  Last ›