ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์การให้ความคุ้มครองประกันสังคมผู้ประกอบอาชีพอิสระ และช่องทางและขั้นตอนการสมัครประกันสังคมมาตรา 40
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมันเทศญี่ปุ่น
'แรงงาน' ปล่อยแพลตฟอร์ม Smart Job Wallet จัดหางานรูปแบบใหม่
ประชาสัมพันธ์ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ลดเสี่ยงติดเชื้อโควดิ - 19
ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อพริกไทยชาวจังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสังซื้อได้ที่ คุณวรปรียาภัทร ภูหุนสูงเนิน โทรศัพท์ 08 2874 8599
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าและการไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
วิธีการใช้งาน smart job center สำหรับคนหางาน/นายจ้าง/ผู้พิการ
กรมการจัดหางานเร่งเตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์-การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีโอกาสร่วมชิงรางวัลต่างๆ มากมาย
กกจ. เผยมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 50,000 อัตรา
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
หอการค้าไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม
กกจ. เผยยอดหางาน ช่วงโควิด
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิถีใหม่ต้องปรับตัว!นายจ้างส่งสัญญาณปริญญาตรีล้าสมัยเสี่ยงตกงานเพิ่ม
กกจ. เผย จะไปทำงานในเกาหลี ต้องตรวจสุขภาพก่อนขอวีซ่าและกักตัว 14 วันเมื่อไปถึง
4 แนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานใหม่ในช่วงโควิท 19
 1 2 3 >