tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานเดือน มีนาคม 2562
โรงพยาบาลร้องกวาง เปิดรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท รับสัมคร ตั้งแต่ 1 - 15 มีนาคม 2562 นี้
รับสมัครและคัดเลือกคนหางาน เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 14
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา รับสมัคร 6-18 ก.พ. 62
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และยามรักษาความปลอดภัย รับสมัคร วันที่ 7 - 22 ก.พ. 62
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครบุคคล เพื่อจัดทำบัญชีจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค. 62
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา รับสมัคร 20-26 ก.พ. 62
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รับสมัคร 4-10 ก.พ. 62
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 6 - 15 ก.พ. 62
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) รับสมัคร 4-8 ก.พ. 62
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ประจำห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ , วิชาเอกปฐมวัย , วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา รับสมัคร 1 - 7 ก.พ. 62
รับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน
รับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd.
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตาา และยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา รับสมัคร7-25 ม.ค. 62
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 7-20 ม.ค. 62
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 1
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเคมี 1 อัตรา รับสมัคร 18 - 24 ธ.ค. 61
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา รับสมัคร 17 ธ.ค. 61 - 11 ม.ค. 62
วิทยาลัยการอาชีพลอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขางานไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา รับสมัคร 17-21 ธ.ค. 61
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›