ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited และ Venetian Macau Limited รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 23 ตุลาคม 2565
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับบริษัท Energy Haven Sdn.Bhb
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท AL Madeed Contracting.Est.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศจังหวัดราชบุรี รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)