แผนการจัดการนัดพบแรงงาน ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน
02-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 02-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ณ หอกิติคุณ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-514-569 ต่อ16
06-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 06-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 042-613-037
07-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 07-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเบอร์ 056-612-834 ต่อ16
09-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต /ติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เบอร์ 02-910-0944
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-610-218-9
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 044-666-538
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 039-530-840-1
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-887-264
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) เบอร์ติดต่อ 02-422-3916-9 ต่อ 117
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 053-152-051-4 ต่อ 313
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อาคารอเนกประสงค์ มหาลัยนเรศวร /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-283-045-6 ต่อ 110
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ห้างสรรพสินค้านราไฮเปอร์มาร์ท /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-716-075-6 ต่อ 20
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาโคกกลอย /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 076-460-671 ต่อ 14
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 056-257-036
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 15-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ /เบอร์สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เบอร์ 02-422-3916-9 ต่อ 117
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 045-614-124 ต่อ 108
15-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 15-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เบอร์ 02-223-2684-5
20-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 20-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 042-412-860-1 ต่อ 21
21-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาญจนบุรี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 034-561-315 ต่อ 104
21-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 074-722-512-3
 1 2 3 >  Last ›