แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ หน่วยงาน สถานที่จัดงาน URL
17-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 18-03-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง Star Center (ตึกใหม่ชั้น 2) /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 038-694-026
20-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-04-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้าเซียรังสิต จ.ปทุมธานี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 02-567-4107
21-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 22-04-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 074-314-845
18-05-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 19-05-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 054-265-050
15-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 16-06-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 077-355-422-3 ต่อ 12
16-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 17-06-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่/ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 053-112-744-6
29-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 30-06-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 044-355-266-7 ต่อ 102