งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
19-12-2019 เวลา 08:30 น. ถึง 19-12-2019 เวลา 15:30 น. นัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี สวนริมเขา ชั้น 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี