นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
17-01-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 18-01-2018 เวลา 15:30 น. นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
22-05-2018 เวลา 10:47 น. ถึง 22-05-2018 เวลา 10:47 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 2