ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี รับชำระเงินรูปแบบใหม่ ไร้เงินสด
ประชาสัมพันธ์มีการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบแรงงานที่มีทักษะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีประชาสัมพันธ์ที่ทำการอาคารสำนักงาน (แห่งที่ 2) และหมายเลขโทรศัพท์ใหม่
การแจ้งเดินทางไปทำงานต่างประเทศและ การแจ้งการเดินทางกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันโรคโควิด-19
กฏระเบียบสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวันของนักศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เรื่องขอให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงาน
คำถามที่พบบ่อย สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีขอเชิญผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สวนริมเขา ชั้น 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงเพศชาย)
แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Luchin Coporation Sdn. Bhnd. ประเทศมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Coporation ไต้หวัน
เตือนแรงงานไทย หวั่นถูกหลอกไปทำงานสหรัฐอเมริกา
ประชาสัมพันธ์แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคฯ โครงการ IM Japan ประจำปี 2563
เอกสารแบบฟอร์มการยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563
 1 2 >