ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กฏระเบียบสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวันของนักศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เรื่องขอให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงาน
คำถามที่พบบ่อย สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีขอเชิญผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สวนริมเขา ชั้น 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงเพศชาย)
แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Luchin Coporation Sdn. Bhnd. ประเทศมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Coporation ไต้หวัน
เตือนแรงงานไทย หวั่นถูกหลอกไปทำงานสหรัฐอเมริกา
ประชาสัมพันธ์แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคฯ โครงการ IM Japan ประจำปี 2563
เอกสารแบบฟอร์มการยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563
รองปลัด ก.แรงงาน พร้อมอธิบดี กกจ.เยี่ยมคนงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ ย้ำ ! ดูแลรักษาผลประโยชน์คนงานไทย
ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
การพกพาสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้เข้า-ออกประเทศสิงคโปร์
รายชื่อบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์ ผู้ประสานงานและจำนวนโควตาคนงานเก็บผลไม้ป่าใน ปี 2562
แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
บรูไนประกาศการบังคับใช้บทลงโทษรุนแรงตามกฏหมายชารีอะห์
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี กว่า 46,000 บาท
รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันกำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ย้ำสานต่ออาชีพนอกระบบ มีหลักประกันทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 1 2 >