tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com
รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรIM ปี 2560 ครั้งที่4
ประกาศสำนักทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 2      เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

 1 2 3 >  Last ›